How to Break Bad Habits and Addiction? 8 Useful Tips

3

If you’re trying to break a bad habit or addiction, you may be feeling frustrated that you aren’t making progress as quickly as you’d like.

Ang pagtigil sa mga maling nakasanayan o maling nakagawian ay hindi madali, pero—hindi din naman imposible lalo na kung gagawin mo ang walong tips na ito para matulungan ka sa madali at mabilis na paraan.

#1 Create A Reward System

In order to break bad habits and addiction, napaka importante ng mag maglagay ng reward system na parehong mag reresulta ng good behaviour at motivations.

I suggest,

gumawa ng quick rewards or short-terms reward katulad ng points, or stamps card, na kapag na reach mo na ang itinalaga mong bilang kung gaano dapat kadami  ang dapat mong ipunin na stamps, doon ay matatanggap mo ang reward sa iyong sarili o small treat.

Halimbawa nalang… sa pag di-dyeta,

Kung ang iyong goal ay kumain lamang ng heavy meal sa isang lingo, lagyan mo ng stamps ang mga araw na napag tagumpayan mo ang iyong goal.

#2 Become Aware of Triggers

Kung naglaaan ka talaga ng panahon para mapag tagumpayan mong matupad kung paano tigilan ang mga mali mong nakaugalian, napaka-imprtante na aware ka kung anu-ano ang mga bagay nagpapa-trigger o nag-uudyok sa iyo nito.

Madami sa atin na nagagawa natin ang mga bad habits ng hindi natin namamalayan hanggang sa makasanayan na nating gawin iyon. Para mapagtagumpayan mong maiwasan ang mga ito, kailangan mong maintindihan bakit o paano mo ito nagagawa sa una pa lamang.

#3 Know Why You’re Addicted

Yes, kailangan mong i-identify ito.

Ikaw ba ay naninigarilyo tuwing nakakaramdam ka ng stress? Anxiety? Or Pain?

Are you overeating dahil ikaw ay emotional?

Tingnan mo ang iyong ginagawa at gawin mong advantage iyon kung saan ka magsisimula.

#4 Focus on Small Changes

“If you’re trying to break a bad habit or addiction, don’t go all-or-nothing.”

Sa halip, mag pokus sa maliit na pagbabago na mag li-lead sa iyo sa matagalang resulta.

Minsan, napakahirap na tanggalin ang mga ito dahil hindi mo alam kung saan ka magsisimula or hindi mo ina-address mismo sa sarili mo ang mga dahilan- so if you really want to break those bad habits, you need to address those issues first at magsimula ka doon.

Kapag nakapag-simula ka sa maliit na bagay, hindi mo namamalayan na may unti-unting progress na sa iyong ginagawa hanggang sa maalis mo na ito ng tuluyan.

#5 Tell People About Your Goals

Ayon sa pag-aaral, kapag inanunsiyo natin sa publiko ang ating mga goals, e talagang magpupursige tayo na matupad natin ang mga iyon.

Oo, minsan hind isa lahat ng bagay, pero may mga advantage and dis-advantage naman ito.

Just try to look on the bright side.

Go public- tell your friends, co-workers, or family members. About your goals.

Pwedi mo ding subukan na mag imbita ng makakapareha para matupad niyo ng sabay ang iyong goals. Magpa-alala at suportahan ang isa’t isa kung ano ang dapat gawin

#6 Sleep Better

Matulog ng maayos. Yes! Tama! Matulog ng sapat.

“A side effect of breaking bad habits can be a better night’s sleep.”

Kung ikaw ay stress or anxious dahil sa iyong mga bad habits, ito ay mag li-lead sa iyo ng insomnia; getting control over your life will help you get some good shut-eye.

Pwedi ka din mag talaga ng oras tuwing day time para mag pahinga, because stress breaks down our physical and emotional health.

#7 Monitor your Progress

Napaka-importante na masubaybayan mo ang progress in breaking bad habits, dahil matutulungan ka nito kung paano maging motivated.

Look for small wins along your journey.

Halimbawa…

Gumamit ng spreadsheet or journal para mai-record mo ang mga araw na nagawa mong alisin o tanggalin ang iyong bad habits; grade yourself from 1-10 on each day so that you know if your habits are getting easier or harder.

#8 Get Moving

2

“Movement is key for your mental health, regardless of whether you’re addicted or not.”

Kahit na mayroon kang bad habits katulad ng paninigarilyo, over-eating o panonood ng sobra sa telebisyon—lahat ng ito ay pwedi mag-ugnay patungo sa depresyon.

Ang pag-eehersisyo ay makakatulong sa iyo.

Being active also encourages a healthier lifestyle that includes drinking lots of water and the improved mood alone will make breaking bad habits easier.

If you found this article informative, kindly leave your comments below. Or if you’re enjoying reading my blogs, you can consider visiting my other topics here.

Or you can also visit my YouTube Channel for more free tips and learnings. Click Here!

Leave a Comment